1. Home
  2. /
  3. Cyber Academy

An tSraith ar Shábháilteacht ar an Idirlíon do leanaí 7-10 mbliana d’aois

CUIR TÚS LE hEIPEASÓID 10 NÓIMÉAD INNIU
Tá sé SAOR IN AISCE agus ar fáil AR ÉILEAMH; tá sé ar fáil nuair atá tusa ar fáil chuige!

Is éard a bhíonn i ngach eipeasóid:

  • Físeán gairid beoite trí nóiméad
  • Treoir chomhrá a thacaíonn le múinteoirí/tuismitheoirí (Ceisteanna agus Freagraí do leanaí atá ann i ndáiríre)
  • Tráth na gCeist Kahoot! chun an fhoghlaim a threisiú
  • Bileog ghníomhaíochta atá spraíúil agus taitneamhach; gníomhaíocht oibre baile den scoth ionas go mbeidh an teaghlach ar fad rannpháirteach sa bhaile.
Moltar go mór go ndéanfadh tuismitheoir nó múinteoir gach eipeasóid a chur ar fáil do leanaí chun an leas oideachasúil is fearr is féidir a bhaint as.

Pasfhocail

Tuiscint ar an rud is pasfhocal ann, ar an bhfáth a bhfuil sé tábhachtach agus 3 scil phasfhocail a fhoghlaim chun tú féin a choinneáil slán sábháilte.

Fíordheimhniú déshraithe

Tuiscint ar Fhíordheimhniú Déshraithe (2FA) agus ar an gcaoi ar féidir leis do chuntais a chosaint ar líne.

Príobháideacht

Tuiscint ar an mbrí atá le príobháideacht ar líne i ndáiríre agus 4 scil príobháideachta a fhoghlaim chun tú féin agus do chuid eolais a chosaint ar líne.

Slándáil

Foghlaim cén fáth agus cén chaoi a gcoinnítear eolas slán ar líne; chomh maith le 6 bhealach chun dea-scileanna slándála a chleachtadh.

Nósanna Sláintiúla

Tuiscint ar an bhfáth a bhfuil sé tábhachtach nósanna sláintiúla a bheith agat agus tú ag úsáid an idirlín agus 7 nós shláintiúla a fhoghlaim.

Sábháilteacht ceamara

Tuiscint ar an eolas a bhailítear nuair a thógtar agus nauir a roinntear grianghraf agus 5 scil sábháltachta ceamara a fhoghlaim.

Am ar Líne

Tuiscint ar an mbrí atá le ham fiúntach a chaitheamh ar líne i ndáiríre agus 4 scil a fhoghlaim chun an leas is fearr is féidir a bhaint as do chuid ama ar líne.

Cineáltas

Tuiscint ar an mbrí atá le cineáltas i ndáiríre, ar an tábhacht a bhaineann leis agus scileanna tábhachtacha a fhoghlaim chun déileáil le míchineáltas ar líne.

Socruithe Sábháilteachta

Eolas a fháil ar shocruithe sábháilteachta, ar an tábhachtach a bhaineann leo agus 5 rud a fhoghlaim a bhaineann le socruithe sábháilteachta.

Dezinformacja

A thuiscint cad is mífhaisnéis ann, cén fáth a bhfuil sé ann agus 5 scil thábhachtacha a fhoghlaim chun cabhrú leat é a thabhairt faoi deara.