Fake News

Så enkelt och billigt skapas falska nyheter – ny rapport avslöjar den dolda marknaden bakom det stora demokratihotet

Tags: IT security, fake news, clickbait, untrusted sources

Stockholm, 13 juni 2017 – Falska nyheter som sprids på nyhetssajter och via sociala medier har dessvärre blivit ett allt mer etablerat sätt för olika organ som vill påverka opinionen eller åsikter i en specifik fråga. IT-säkerhetsföretaget Trend Micro har gått till botten med problemet och presenterar nu i en omfattande studie hur skapandet av falska nyheter och kampanjer går till och att det är en hel industri som ligger bakom, där det går att köpa färdiga verktyg och lösningar för den som vill påverka på falska grunder. Och i förhållande till vad en sådan kampanj kan resultera i, behöver det inte kosta mycket. En 12-månader lång kampanj med målet att påverka utgången av ett val går att köpa för motsvarande 3,5 miljoner svenska kronor.

Trend Micros omfattande rapport visar att de som levererar tjänsterna jobbar som vilka marknadsföringskonsulter som helst med målgruppsanalyser, budskap, så kallad story telling och sedan använder avancerade system för att tränga igenom i det digitala bruset. Twitter, Facebook och motsvarande sociala plattformar är effektiva verktyg för att påverka den allmänna opinionen.
– Det som var nytt även för oss är att det här är en hel industri med ett raffinerat ekosystem av tjänster och verktyg. Den skrämmande slutsatsen är att det är så enkelt och relativt billigt att sprida falska nyheter, nyheter som i förlängningen kan åsamka stor skada på de demokratiska processerna, säger Johan Jarl, IT-säkerhetsexpert på Trend Micro.

Rapporten avslöjar de många de underjordiska webbplatserna där de här tjänsterna säljs, många av dem med hemvist i Ryssland, Kina och Mellanöstern. Dessa webbplatser erbjuder dessutom full anonymitet för den person, nation eller organisation som vill påverka den allmänna opinionen.

Rapporten avslöjar i detalj exempel från verkligheten vad olika typer av kampanjer kan kosta:

I den här typen av tjänster kan ingå ett helt upplägg från skapandet av en falsk profil eller en grupp till att utveckla det falska innehållet, skapa och driva delningar och retweets samt även skapa falska nyhetssajter.

Ett färskt och mycket tragiskt exempel som beskrivs är spridningen av falska nyheter kring enskilda individer, där en manipulerad bild inkluderade en mexikansk journalist (Andrea Noel). Hon har under en längre tid på grund av sitt arbete systematiskt trakasserats på Twitter genom så kallade botar som kontrolleras av kända narkotikakarteller. Den manipulerade bilden med henne som ett av offren, spreds och publicerades dessutom av flera kända nyhetssajter.

Rapporten inkluderar också en rad rekommendationer för hur man som enskild mediekonsument, men även nyhetsmedia, kan upptäcka falska nyheter och hjälpa till att stoppa spridningen.
– Hela syftet med rapporten och vårt arbete är att väcka människors medvetenhet kring den här typen av manipulation, som i slutänden är ett stort hot mot demokratin, avslutar Johan Jarl.

Så här kan du upptäcka falska nyheter:
Överdrivna rubriker som lockar till ”klick”
Artiklar som är länkade till okända domäner. Ofta saknar artiklarna publiceringsdatum och namngiven skribent.
Innehåller artikeln källhänvisningar till andra betrodda källor? Oftast inte i de här sammanhangen.
Kontrollera gärna om artikeln eller innehållet också finns publicerat i annan betrodd källa.
Kontrollera gärna publicerade bilder via andra betrodda källor. På så sätt går det att identifiera om bilden blivit manipulerad på något sätt.
Vilka är det som kommenterar artikeln eller innehållet? Om det är för tätt mellan kommentarerna så kan man misstänka att det är så kallade botar som automatiskt gillar eller kommenterar för att få snabbare spridning av nyheten (Facebooks algoritm t ex premierar innehåll som många engagerar sig i).

För att läsa hela rapporten;
wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.pdf

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Våra lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Trend Micro skyddar information med en smart och innovativ säkerhetsteknik som är enkel att implementera och hantera och som är anpassad för växande ekosystem. Med hjälp av våra lösningar kan företag och myndigheter skydda sina slutanvändare, datacentrum och molnresurser mot sofistikerade målinriktade attacker. Alla våra lösningar stöds av molnbaserad global hotinformation från Trend Micro™ Smart Protection Network™ och övervakas av fler än 1 200 säkerhetsexperter i hela världen.

Mer information finns på TrendMicro.SE.