Ola Wittenby ny vd för Trend Micro

– Ska bli den största IT-säkerhetsleverantören i Sverige

Tags: #trendmicro #TMSWE #itsäkerhet

Japanska IT-säkerhetsföretaget Trend Micro meddelar idag att Ola Wittenby utsetts till ny vd för företagets verksamhet i Sverige. Med en lång erfarenhet från IT-säkerhetssidan ur både ett affärs- och teknikmässigt perspektiv, har han ett tydligt uppdrag och mål att göra Trend Micro till den största leverantören av IT-säkerhet i Sverige.

– Det känns otroligt spännande med ett så tydligt mandat att stärka Trend Micros position på den svenska marknaden, säger Ola Wittenby. IT-säkerhetsfrågan är glödhet just nu med en ökande organiserad brottslighet och ökat industrispionage. Därför måste vi leverantörer jobba annorlunda och bli mycket bättre på att utbilda våra kunder om helheten kring säkerhet. Vi har varit allt för fokuserade på att sälja en lösning när det i själva verket ofta handlar om en kombination av lösning och förändrad syn på hur vi hanterar information.

Trend Micro, som under senaste verksamhetsåret har fördubblat antalet anställda i Sverige, kommer fortsätta expandera och letar nu bland annat efter fler säljare. Dessutom kommer företaget att öka sitt fokus på existerande återförsäljarprogram där tätare samarbeten och fler nya typer av partners är i fokus.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Ola. Med honom får Trend Micro en ledare i Sverige som har en erfarenhet från hela kedjan i vår leverans, och som dessutom har en mycket värdefull erfarenhet från de största bolagens IT-säkerhetsutmaningar, säger Frank Schwittay, Vice President Sales Europe på Trend Micro. Vi har nu gemensamt satt upp en långsiktig plan för att bygga Trend Micro i Sverige.

Ola Wittenby är civilingenjör med en gedigen erfarenhet av både IT-branschen och IT-säkerhetsområdet. Han kommer närmast från IBM där han under han haft olika befattningar, senast som kundansvarig för några av IBM:s största kunder inom den finansiella sektorn. Tidigare erfarenheter inkluderar partneransvarig på RedHat, en liknande roll från Symantec samt även tidigare HP.

– För att lösa den stora utmaningen med IT-säkerhet inom både företag och myndigheter måste vi arbeta smartare tillsammans och i detta blir vårt utökade partnerprogram en viktig del. Vår uppgift blir att utbilda marknaden om Trend Micros helhetserbjudande inom IT-säkerhet, där vi idag rankas som ledare av Gartner inom många olika kategorier, avslutar Ola Wittenby.

För mer information, kontakta:
Ola Wittenby, vd för TrendMicro i Sverige
Tel: 0703 75 95 00
Ola_wittenby@trendmicro.se

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Våra lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Trend Micro skyddar information med en smart och innovativ säkerhetsteknik som är enkel att implementera och hantera och som är anpassad för växande ekosystem. Med hjälp av våra lösningar kan företag och myndigheter skydda sina slutanvändare, datacentrum och molnresurser mot sofistikerade målinriktade attacker. Alla våra lösningar stöds av molnbaserad global hotinformation från Trend Micro™ Smart Protection Network™ och övervakas av fler än 1 200 säkerhetsexperter i hela världen.

Mer information finns på TrendMicro.SE.