Stockholm, den 11 februari 2016

Stockholm, den 11 februari 2016

Gartner har återigen placerat Trend Micro som en av de ledande säkerhetsleverantörerna, enligt deras magiska kvadrant för Endpoint Protection Platforms för 2016. I år har Trend Micro även placerat sig som den ledande leverantören när det kommer till ”Completeness of Vision”.

”Completeness of Vision” bedöms enligt Gartner utifrån följande parametrar:

Ta del av rapporten om Gartners magiska kvadrant för Endpoint Protection Platforms i sin helhet här: https://resources.trendmicro.com/Gartner-Magic-Quadrant-Endpoints.html.

För mer information vänligen kontakta:
Rasmus Pedersen, General Manager Trend Micro i Norden
Tel: +45 4033 6010
E-post: rasmus_pedersen@trendmicro-europe.com

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Våra lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Trend Micro skyddar information med en smart och innovativ säkerhetsteknik som är enkel att implementera och hantera och som är anpassad för växande ekosystem. Med hjälp av våra lösningar kan företag och myndigheter skydda sina slutanvändare, datacentrum och molnresurser mot sofistikerade målinriktade attacker. Alla våra lösningar stöds av molnbaserad global hotinformation från Trend Micro™ Smart Protection Network™ och övervakas av fler än 1 200 säkerhetsexperter i hela världen.

Mer information finns på TrendMicro.SE.