Explosiv tillväxt bland skadliga Android-appar

Trend Micro varnar Android-användare: Antalet skadliga Android-appar kan överstiga en miljon i slutet av 2013. Tillväxten har accelererat i en rasande takt, från bara 135 skadliga program som registrerats under 2011 jämfört med 718 000 registrerade hittills i år. Denna tillväxt beror främst på en ökning av skadliga program, men Android-användare saknar också kunskap om säkerhet på mobila enheter.

Tags: #säkerhet #itsäkerhet

Trend Micros säkerhetsrapport för andra kvartalet 2013 visar att antalet skadliga och riskfyllda Android-appar har ökat med 40 procent bara från första till andra kvartalet i år. Sedan 2011 har tillväxten av antalet skadliga Android-appar ökat med otroliga 5000 procent. Det kan jämföras med PC-marknaden där det tog 10 år innan man uppnådde liknande volymer.

Android-användare är mycket utsatta
Eftersom Android-plattformen består av många oberoende programvaruleverantörer är säkerhetsuppdateringar en stor utmaning.

- I vissa fall får inte användare de viktiga uppdateringar som behövs för att täppa igen säkerhetsluckor som hittas eller uppstår. Det kan vara frestande att säga att många app-utvecklare inte sätter deras kunders säkerhet främst, säger Frederick Wennmark, nordisk teknikchef för Trend Micro Sverige.

Idag finns det viktiga incitament för att skydda datorer från attacker, medan incitament för skydd av mobila enheter är inte så stor. Enligt Frederick Wennmark kommer hotet att fortsätta växa tills användarna får en större vilja att stärka säkerheten på även sina mobila enheter. I en studie som Trend Micro har genomfört i USA visade det sig att endast 30 procent av alla smartphones och surfplattor med Android har ett säkerhetsprogram installerat. Detta i kombination med svagheter i Androids nätsäkerhet är faktorer som gör att ett så stort antal Android-enheter är sårbara.

Frederick uppmanar till försiktighet:

- Det är nog ännu färre som säkrar sina Android-enheter i Sverige jämfört med USA. Nu när nästan varje svensk har en smartphone är det extra viktigt att vi hänger med i utvecklingen. Android-användare bör vara mycket försiktiga med hur de använder sina enheter. Att installera en säkerhets-app på sin mobila enhet är ett enkelt men effektivt steg för att kunna skydda sig mot de accelererande säkerhetshoten, avslutar Frederick.

För mer information, kontakta:
Frederick Wennmark, Nordisk teknikchef Trend Micro, mobil: 070 605 90 93,
e-post: frederick_wennmark@trendmicro.se

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Våra lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Trend Micro skyddar information med en smart och innovativ säkerhetsteknik som är enkel att implementera och hantera och som är anpassad för växande ekosystem. Med hjälp av våra lösningar kan företag och myndigheter skydda sina slutanvändare, datacentrum och molnresurser mot sofistikerade målinriktade attacker. Alla våra lösningar stöds av molnbaserad global hotinformation från Trend Micro™ Smart Protection Network™ och övervakas av fler än 1 200 säkerhetsexperter i hela världen.

Mer information finns på TrendMicro.SE.