Dropbox? Nej tack!

IT-cheferna måste tackla ett delikat dilemma. Om det inte finns tydliga regler och riktlinjer för hur olika molnlösningar kan användas i det dagliga arbetet kommer medarbetarna att hitta egna lösningar med en sämre säkerhetsnivå. Dropbox är ett sådant exempel.

Tags: #säkerhet #itsäkerhet

De gör inte detta av illvilja. Medarbetarna vill bara vara effektiva och få arbetet gjort på ett smidigt sätt när man till exempel jobbar hemifrån. Det kan bland annat innebära att gratistjänster som Dropbox och Google Drive används för att dela dokument, eller att känsliga uppgifter laddas ned utan att det finns något skydd för informationsläckage. Båda exemplen ökar risken för dataintrång och att känslig information riskerar att komma på villovägar.

Därför är det viktigt att de anställda vet vad som gäller innan de kopplar upp sig på nätverket eller laddar ned information. Information och utbildning för att öka säkerhetsmedvetandet är bra. Vidare behöver personalen företagsanpassade säkerhetslösningar som ger ett bra skydd samtidigt som de inte upplevs krångliga och minskar effektiviteten. Idag finns det företagsanpassade alternativ med en betydligt högre säkerhet. Därför går det att säga nej till Dropbox och andra liknande lösningar.

Första steget är att klassificera vilka olika slags data som finns, förstå vad de innebär och vem som har tillgång till dem. Sedan handlar det om att säkra dessa uppgifter. Det är viktigt med krypteringslösningar när du kommunicerar så att data är skyddad hela vägen, från sändare till mottagare.

Företagen behöver olika slags lösningar när det gäller säkerhetsapplikationer för olika molnlösningar. Det viktiga är att de regler och riktlinjer som finns för en organisations IT-säkerhet är heltäckande.

Användarna blir smartare och den teknik de använder utanför kontoret blir smartare. Därför är det viktigt att klargöra var gränserna går och varför dessa gränser finns. Företagsanpassade säkerhetslösningar får inte ge användarna en ursäkt för att söka egna enklare lösningar som bryter mot företagets regler och riktlinjer. Utvägar som innebär ett mindre säkert sätt att kommunicera på.

För mer information, kontakta:
Frederick Wennmark, Nordisk teknikchef Trend Micro, mobil: 070 605 90 93,
e-post: frederick_wennmark@trendmicro.se

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Våra lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Trend Micro skyddar information med en smart och innovativ säkerhetsteknik som är enkel att implementera och hantera och som är anpassad för växande ekosystem. Med hjälp av våra lösningar kan företag och myndigheter skydda sina slutanvändare, datacentrum och molnresurser mot sofistikerade målinriktade attacker. Alla våra lösningar stöds av molnbaserad global hotinformation från Trend Micro™ Smart Protection Network™ och övervakas av fler än 1 200 säkerhetsexperter i hela världen.

Mer information finns på TrendMicro.SE.