Big data analytics grunden för framtida IT-säkerhet

Smart Protection Network uppgraderat till att hantera och förutse nya typer av hot med hjälp av big data analytics.

Tags: Smart Protection Network, Big Data

Mängden data som överförs via Internet och lagras i datacenter ökar enormt. Enligt IDC kommer mängden tillgängliga data att mulipliceras med 90 under de kommande åtta åren. Samtidigt ökar även mängden skadlig kod i rask takt. Under 2008 hade IT-säkerhetsföretaget Trend Micro en signaturdatabas på över en miljon olika malware - idag, fyra år senare, är siffran 30 gånger så hög.

IT-säkerhetsbranschen har under det senaste året sett en förskjutning i tillvägagångssättet hos IT-brottslingar. Attackerna har blivit mer målinriktade och är ofta skräddarsydda för specifika företag eller användare. Det betyder att det är viktigt att upptäcka varifrån attackerna kommer eftersom det i många fall redan är för sent då hoten har identifierats.

Ett viktigt del i kampen mot IT-relaterad brottslighet är mer och bättre information och förmåga att hantera och analysera denna. Så kallade big data analys förväntas ligga till grund för framtidens IT-säkerhet eftersom man genom att använda rätt teknik och analysverktyg kommer kunna identifiera brottsligt beteende redan innan en attack ägt rum.

För att motverka nya hot har Trend Micro uppgraderat den teknik som utgör motorn i verksamhetens alla säkerhetsprodukter, Smart Protection Network, till att hantera och förutse dessa nya typer av hot med hjälp av just big data analytics.

Förutom att ge företagets kunder bättre skydd kommer Smart Protection Networks moln-baserade analysverktyg generera data och rapporter till det nyligen etablerade Internationella Cyber Security Protection Alliance under Europol, som syftar till att identifiera och förutse morgondagens IT-hot på europeisk nivå.

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Våra lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Trend Micro skyddar information med en smart och innovativ säkerhetsteknik som är enkel att implementera och hantera och som är anpassad för växande ekosystem. Med hjälp av våra lösningar kan företag och myndigheter skydda sina slutanvändare, datacentrum och molnresurser mot sofistikerade målinriktade attacker. Alla våra lösningar stöds av molnbaserad global hotinformation från Trend Micro™ Smart Protection Network™ och övervakas av fler än 1 200 säkerhetsexperter i hela världen.

Mer information finns på TrendMicro.SE.