Eksplosiv vekst i farlige Android-apper

Trend Micro advarer Android-brukere: Antallet ondsinnede Android-apper vil kunne overskride en million innen utgangen av 2013. Veksten har akselerert i en enorm hastighet, fra kun 135 registrerte ondsinnede apper i 2011 mot 718 000 registrert så langt i år. Denne veksten skyldes først og fremst en økning av ondsinnede apper, men også Android-brukernes sviktende kjennskap til sikkerhet på mobile enheter.

Tags: android , apps

Trend Micros sikkerhetsrapport for andre kvartal i 2013 viser at antallet ondsinnede og høy-risiko Android-apper har økt med over 40 prosent bare fra første til andre kvartal i år. Siden 2011 har veksten av antallet ondsinnede Android-apper økt med utrolige 5 000 prosent. Til sammenligning tok det 10 år før man oppnådde tilsvarende volumer i PC-markedet.

Android-brukere svært utsatt
Fordi Android-systemet består av mange uavhengige programvareleverandører blir sikkerhetsoppdateringer en stor utfordring.

- I noen tilfeller vil brukere aldri få oppdateringer. Det kan bli fristende å si at mange app-utviklerne ikke sikkerheten til kundene først, sier Nils Roald, administrerende direktør hos Trend Micro Norge.

I dag finnes det viktige insentiver for å beskytte PCer for angrep, mens insentivene for beskyttelse av mobile enheter ikke er like store. I følge Nils Roald vil trusselbildet fortsette å vokse inntil brukere får et mer edruelig forhold til å styrke sikkerheten også på mobile enheter. Studier Trend Micro har gjennomført, viser at det i USA bare er 30 prosent av alle Android-smarttelefoner og -nettbrett som har en sikkerhetsprogramvare installert. Kombinert med svakheter i Androids nettverketssikkerhet gjør dette faktum at et stort antall Android-enheter er utsatt.

Han gir videre en oppfordring om forsiktighet,

- Det er nok enda færre som sikrer sine Android-telefoner i Norge sammenlignet med USA. Nå som nesten hver eneste nordmann har en smarttelefon, er det ekstra viktig at vi følger med på utviklingen. Android-brukere må være svært forsiktige når de bruker sine enheter. Å installere sikkerhets-apper på sine mobile enheter er et enkelt, men effektivt steg å ta for å kunne beskytte seg mot den akselererende sikkerhetstrusselen, avslutter Roald.

Om Trend Micro

Trend Micro Incorporated (TYO: 4704), en global leder innen nettskysikkerhet, skaper et trygt miljø for utveksling av digital informasjon med sine løsninger for innholdsikkerhet på Internett og håndtering av trusler mot bedrifter og forbrukere. Vi er pionerer innen serversikkerhet med over 20 års erfaring og leverer topprangert klient-, server- og nettskybasert sikkerhet som passer våre kunders og partneres behov, stopper nye trusler raskere og beskytter data i fysiske, virtualiserte og nettskymiljøer. Drevet av bransjeledende Trend Micro™ Smart Protection Network™, infrastrukturen med nettskybasert sikkerhet, stopper våre produkter og tjenester truslene der de dukker opp – fra Internett. De støttes av over 1000 trusseleksperter over hele verden.

Ytterligere informasjon om Trend Micro Incorporated og produktene og tjenestene er tilgjengelig på TrendMicro.no.